Girls Varsity Basketball · Varsity Girls Basketball v ALA 3 10 21 Round 1